رنگ‌های دریایی پوشش‌هایی هستند که جهت اعمال بر روی سازه‌های دریایی و ساحلی،کشتی‌ها و قایق‌های تجاری و تفریحی از جنس فلز،چوب،فایبرگلاس و… استفاده می‌شوند. رنگ‌های دریایی به دلیل تماس با آب دریا که دارای انواع نمک‌های محلول،موجودات زنده(خزه ها،بارناکل‌ها و…‌) هستند و هم‌چنین قرارگرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب و سایر مواد شیمیایی موجود در کشتی‌ها می‌بایست دارای خاصیت پوششی و محافظتی خوب باشند.اصولا رنگ‌های دریایی با اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  1. حفاظت بدنه کشتی‌ها از خوردگی و تخریب آن‌ها در محیط دریا
  2. افزایش مقاومت سایشی عرشه کشتی‌ها
  3. داشتن زیبایی‌های ظاهری و بصری کشتی‌ها و سازه‌ها
  4. جلوگیری از خزه‌گرفتن کشتی‌ها که باعث خوردگی و هم‌چنین کاهش سرعت و به تبع آن افزایش مصرف سوخت کشتی‌ها می‌گردد.

از این رو رنگ های دریایی با توجه به موارد فوق مجموعه پوشش خاص خود را خواهند داشت.

خانه تماسارتباط با ما فرم