شاید بهتر باشد به جای عبارت رنگ دکوراتیو از عبارت نقاشی دکوراتیو استفاده کنیم. زیرا رنگ های دکوراتیو را درواقع می توان یک مفهوم یا حتی یک شیوه نقاشی دانست. رنگ های دکوراتیو  از رنگ های بدون بو و تخصصی هستند که برای پیاده سازی آن ها، به تخصص و مهارت خاصی نیاز است. در این شیوه نقاشی، رنگ ها و طرح های بسیار متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.

نکته مهم در پیاده سازی انواع رنگ های دکوراتیو در منزل، در نظر گرفتن روانشناسی رنگ ها است. زیرا در این شیوه رنگ آمیزی نه تنها هماهنگی و تناسب رنگ با سایر وسایل خانه مورد توجه قرار می گیرد؛ بلکه روحیات افراد نیز در انتخاب رنگ لحاظ خواهد شد. به همین دلیل است که رنگ دکوراتیو می تواند در روح بخشیدن به محیط خانه بسیار تاثیرگذار باشد.

همچنین کسی که قرار است این نوع رنگ را در محیط خانه اجرا کند؛ باید علاوه بر مهارت های طراحی دکوراسیون داخلی و نقاشی، به روانشناسی رنگ ها و تاثیر آن ها در محیط نیز تسلط کافی داشته باشد.

 

خانه تماسارتباط با ما فرم