اسم محصولکد رنگ
1پودری کرم چرمی 70357035.2
2پودری کرم چرمی70357035.4
3پودری کرم چرمی70357035.5
4پودری کرم چرمی70357035.6
5پودری کرم چرمی70357035.7
6پودری کرم چرمی70357035.9
7قهوه ای چرمی (مخصوص درب ضد سرقت)8890.4
8سفید چرمی8804.4
9سفید ساده8801
10کرم چرمی70327032.5
11طوسی چرمی70247024.4
12طوسی ساده70247024
13طوسی سمباده ای70247024.3
14زرد ساده10281028
15زرد چرمی10281028.4
16زرد ساده10211021
17زرد چرمی10211021.4
18قرمز ساده30203020
19قرمز چرمی30203020.4
20سبز چرمی70347034.1
21سبز چرمی60376037.4سبز چرمی
22نارنجی چرمی8873.4
23اخرا چرمی8004.4
24مشکی ساده براق9005
25مشکی ساده نیمه براق9005.2
26مشکی ساده نیمه مات
27مشکی ساده مات8892
28مشکی چرمی8890.4
29مشکی سمباده ای
30مشکی مسی چکشی8896
31مشکی نقره ای چکشی8895
32سفید نقره ای چکشی8805
32طوسی ساده70017001
33طوسی چرمی70017001.4
34قهوه ای چرمی8817.4
35نقره ای استیل1000
36آبی ساده50055005
37آبی چرمی50055005.4
38آبی ساده50155015
39آبی چرمی5015
40ساده70357035